www.ndwl.net > 妇

从文学角度来说,古人有妇人之见 的说法,林家有女初长成。 可见 妇 和女的 区别和联系 就在于 女 是 一个初等阶段 是 成为的 妇的 必经阶段 从现实意义的角度来说,在大众理念上,妇往往 指那种 有一定年龄 的女性朋友,大都成家立业 而女的 范...

一个妇字去掉女字旁读什么字彐 拼音:jì,xuě 简体部首: 彐 总笔画:3 笔顺编码:折横、横。 解释: [jì] 亦作“彑”。部首用字。 无具体字意。是某些字的字头,如:剥,绿,汇.等字的字头。 [xuě] 曾是"雪"的简化字,现在作废了,不用了.

“妇”右边读:xuě 意思是:1、亦作“彑”。部首用字。2 、曾作“雪”的简化字,后停用。 彐 笔画总数:3 五笔98版:vngg 汉字结构:单一结构 四角号码:17170 彐部首相同的字:录 慧 当 雪 归 录 lù 笔画总数:8 五笔98版:viu 汉字结构:上下结构 ...

就是那些有女生那样的喜好(比如十字绣、煮饭、织毛衣)却又不娘娘腔的男人。

去妇因探邻舍枣:《汉书‧王吉传》:汉朝「王吉」的邻居种有枣树,枣树生长茂盛垂挂到王吉的庭园,「王吉」之妻采了几个枣子吃,因此「王吉」欲休妻,邻居闻知后便欲砍树。后经邻里调解夫妇重归于好。 ·出妻为种后园葵:《史记‧循吏...

女子的日常行为规范有四种:一是妇女的德行,二是妇女的言行,三是妇女的容颜,四是妇女的女红。 妇德[fù dé] (1).谓妇女贞顺的德行。为妇女四德之一。 (2).指妇女的德行。 历史典故:明代的徐士俊在《妇德四箴》对“妇德”有明确的描述:“为妇之...

在客人面前是贵妇——知书达礼有气质(所谓的“上得厅堂”)! 在家人面前是主妇——洗衣做饭又贤惠(所谓的“下得厨房”)! 在老公面前是荡妇——吹拉弹唱娇又媚(所谓的“风情万种”)!

班昭的《女诫》说的很清楚,看原文就行了:“女有四行,一曰妇德,二曰妇言,三曰妇容,四曰妇功。夫云妇德,不必才明绝异;妇言,不必辩口利辞也;妇容,不必颜色美丽也;妇工,不必技巧过人也。 幽闲贞静,守节整齐,行己有耻,动静有法,是谓...

妇孺皆知、 泼妇骂街、 妇人之仁、 夫唱妇随、 丑媳妇总得见公婆、 三日新妇、 愚夫愚妇、 下车冯妇、 醇酒妇人、 妇人孺子、 冯妇下车

出自《陌 上 桑》 无名氏 日出东南隅,照我秦氏楼。秦氏有好女,自名为罗敷。罗敷喜蚕桑,采桑城南隅。青丝为笼系,桂枝为笼钩。头上倭堕髻,耳中明月珠。缃绮为下裙,紫绮为上襦。行者见罗敷,下担捋髭须。少年见罗敷,脱帽著鞘头。耕者忘其犁...

网站地图

All rights reserved Powered by www.ndwl.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ndwl.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com