www.ndwl.net > 蒲公英的"蒲"字怎么组词?

蒲公英的"蒲"字怎么组词?

蒲的相关组词:蒲扇 、蒲绒 、蒲葵 、 蒲节 、蒲柳 、 香蒲 、蒲包 、蒲草 、蒲棒 、蒲剧 、蒲萄 、 团蒲 、 伊蒲 、匾蒲等。 蒲的基本解释: 蒲[ pú ] 1、多年生草本植物,生池沼中,高近两米。根茎长在泥里,可食。叶长而尖,可编席、制扇,夏...

蒲扇、 蒲式耳、 蒲包、 蒲柳、 蒲节、 蒲草、 蒲葵、 蒲绒、 蒲剧、 蒲棒、 唐菖蒲、 旌蒲、 蒲城酥梨、 团蒲、 蒲牒写书、 蒲龙艾虎、 戒蒲、 蒲奕、 望杏瞻蒲、 蒲萄、 蒲车、 蒲筵、 匾蒲、 蒲弋、 九子蒲、 蒲平、 伊蒲馔、 蒲氏族谱、 伊...

“蒲”字组词:蒲扇 、蒲节 、香蒲 、蒲草 、蒲包 、蒲剧 、蒲棒 、蒲绒 、蒲柳 、蒲葵 、蒲苏 、团蒲 、旌蒲 、蒲荐 1.蒲扇[pú shàn] 释义:用香蒲叶或蒲葵叶做成的扇子。 2.蒲节[pú jié] 释义:端午(因旧时风俗端午在门上挂菖蒲叶避邪而得名)...

蒲公英的蒲组词有:蒲绒、蒲菜、香蒲、蒲越、蒲鞭之罚等。 1、蒲绒[ pú róng ] 释义:香蒲的雌花穗上长的白绒毛,可以用来絮垫子或枕头。 《醒世姻缘传》第十四回:“坐着一把学士方椅,椅上一个拱线边青段心蒲绒垫子。” 2、蒲菜[ pú cài ] 释义...

蒲的相关组词: 蒲扇 、香蒲 、蒲包 、蒲节 、蒲绒 、蒲剧 、蒲草 、蒲柳 、蒲葵 、 蒲棒 、匾蒲 、蒲艾 、蒲车 、 团蒲等。 蒲:[ pú ] 基本解释 1. 多年生草本植物,生池沼中,高近两米。根茎长在泥里,可食。叶长而尖,可编席、制扇,夏天开...

一、蒲的组词: 蒲扇、蒲节、蒲柳、蒲棒、蒲包、蒲草、蒲绒、蒲剧、旌蒲、匾蒲、蒲萄、蒲质、蒲鲊、蒲鞭、蒲瓜、蒲平、束蒲、蒲团、戒蒲、蒲车、蒲人、蒲奕、团蒲、箑蒲、蒲荷、蒲席、菰蒲、石蒲、蒲海、苎蒲、呼蒲、蒲筵、蒲社、蒲茸、青蒲、茅...

: 蒲字怎么组词? : 蒲扇、 蒲柳、 蒲包、 蒲节、 蒲绒、 蒲草、 蒲葵、 蒲棒、 蒲剧、 伊蒲、 旌蒲、 蒲车

4年级下册语文书第2课生字组词: 2课 澜lán(波澜壮阔)(回澜)(惊澜)(波澜) 瑕xiá(无瑕)( 完美无瑕)(玉瑕) 攀pān(攀援)(攀谈)(攀登)(攀比)(攀爬) 峦luán(峰峦)(山峦)(峦嶂)(峦山 ) 泰tài(泰山)(泰国)(泰安)。

蒲公英的蒲组词 : 蒲扇、 蒲柳、 蒲包、 蒲节、 蒲绒、 蒲草、 蒲葵、 蒲棒、 蒲剧、 伊蒲、 旌蒲

网站地图

All rights reserved Powered by www.ndwl.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ndwl.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com